top of page

Doğumsal el hastalıkları

Bebek doğduğu zaman el ve/veya parmaklarının normal görünüm, fonksiyon, sayı, biçimde olmaması doğumsal el hastalıklarının bulgularıdır. Herhangi tipteki bir doğumsal el deformitesi bebeğin büyümesi ile ona çeşitli zorluklar oluşturabilir. Özellikle çocuğun çevresiyle etkileşime geçmesi ve sosyalleşip akranlarıyla iletişim kurmaya başlaması ile birlikte bu zorluklar belirgin hale gelebilir.

Deformiteler farklı şiddette karşımıza çıkabilir. Belli belirsiz bir büyüme kusurundan parmak/başparmağın yokluğuna, 6 veya daha fazla sayıda parmaktan tüm parmakların birbirlerine yapışık olmasına kadar çok farklı tipte deformite mevcuttur. 

En sık görülen doğumsal el hastalıkları polidaktili (fazla sayıda parmak) ve sindaktilidir (yapışık parmaklar). Elde şekil bozuklukları ile doğan bebeklerde genellikle başka sorunlar olmazken, bazı durumlarda bu şekil bozuklukları bir sendromun da parçası olabilir.

Doğum sonrası en erken dönemde el cerrahisi uzmanı ile görüşülmesi tanının konup tedavisinin planlanması için doğru olacaktır.

Çapa-doğumsal
bottom of page