top of page

Serebral Palsi

Serebral Palsi (Cerebral Palsy-CP) nedir?

CP gelişmekte olan, yani henüz bebeklik-çocukluk çağındaki beynin geri dönüşümsüz bir hasarı sonucu ortaya çıkan belirtiler bütünüdür. Beyindeki hasarın kesin nedeni genelikle bilinememektedir. Doğum öncesi, sırası veya sonrasındaki birçok neden bu duruma yol açabilmektedir. Beyindeki hasar ilerleyici özellikte değildir. Ancak bu hasarın vücutta ortaya çıkardığı sorunlar ilerleyici ve hareketleri kısıtlayıcı olabilir.

CP ne gibi sorunlara yol açar?

CP'nin kendisi ilerleyici bir durum olmamasına rağmen kaslar, ve eklemler başta olmak üzere tüm iskelet sisteminde ilerleyici sorunlara yol açabilir. El, kol ve bacaklarda hareket kısıtlılıkları, omurgada şekil bozuklukları sıklıkla görülür ve bunlar her hastada farklı ağırlıklarda karşımıza çıkabilir. İşte bu sorunların erken ve uygun tedavi edilmemesi ile deformiteler daha da ağırlaşabileceği gibi, yeni eklenecek sorunlarla hayat kalitesi daha da düşecektir.

CP'nin tedavisi nedir?

CP tedavisinde öncelikli amaç kas ve iskelet sorunlarını gelişmesini engellemek, gelişen sorunları ise çözerek hastanın kol ve bacaklarını daha rahat kullanmasını sağlayarak gündelik hayatında başkasının yardımına muhtaç olmadan kendi işlerini görebilmesidir. Fizik tedavi uygulamaları ve Botox'dan fayda alınabildiği gibi, bunlara dirençli olan durumlarda farklı cerrahi tedaviler gecikmeden uygulanmalıdır.

CP'de üst ekstremite sorunları

CP'de üst ekstremite sorunları çok sık olsa da, bunlar genellikle ihmal edilmekte ve daha çok hastanın yürümesine odaklanılmaktadır. Halbuki hastalar bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Üst ekstremite ve özellikle elin kullanılamaması hastanın gündelik hayatını, özbakım becerilerini, beslenmesini etkileyerek onu başkalarının bakımına muhtaç hale getirecek ve toplumdan uzaklaştıracaktır. Bu yüzden el ve üst ekstremite sorunları CP hastalarının tedavisinde özel bir yere sahiptir ve bu konuda tecrübeli kişiler tarafından tedavi edilmelidir.

IMG_4185_edited.jpg
Çapa-CP
bottom of page