top of page

Sinir sıkışmaları

Beynimiz vücudun tüm işlevlerini sinirler vasıtası ile gönderdiği emirler ile yapar. Bu sinirlerden özellikle üst ekstremite sinirleri sıklıkla sıkışarak ilgili bölge kaslarında ve duyusunda bozulmaya neden olur. El ve üst ekstremitenin üç ana siniri, median, ulnar ve radial sinirlerdir. Teorik olarak bir sinir geçtiği yol boyunca sıkışmaya uğrayabilse de, sıkışmaya uğradığı klasik yerler vardır.

Karpal Tünel Sendromu

 

Karpal Tünel Sendromu elin ve elbileğinin üç ana sinirinden biri olan Median sinirin elbileği seviyesinde karpal tünel adı verilen anatomik bir yerde sıkışması sonucu gelişir. Sinirin sıkışması birçok farklı nedenden kaynaklanabilir. Median sinir bu bölgeden geçerken parmakları hareket ettiren tendonlarla ve altındaki kemiklerle çok yakın durumdadır. Bu tendonların kılıflarının şişmesi (tenosinovit) veya elbileğindeki kırık ve çıkıklar bu duruma neden olabilir. İlişkili diğer faktörler arasında ise ailesel yatkınlık, uzun süre tekrarlayıcı biçimde eli kullanmak, elbileğinin zorlayıcı pozisyonda uzun süre tutulması, hamilelik, romatoid artrit, diabet ve tiroid bezi bozuklukları sayılabilir.

Kubital Tünel Sendromu

Ulnar sinirin dirseğin iç yüzündeki kemik çıkıntının arkasından geçerken sıkışmaya uğraması sonucu sıklıkla yüzük ve serçe parmağında uyuşma, ağrı, ileri dönemlerde ise elin küçük kaslarında güçsüzlük hatta erime ile kendini gösterir. Dirseğin uzun süreler bükük tutulması sonucunda sinirin gerilmesi sık bir nedendir ve şikayetlerin yeni başladığı hastalarda bu duruma dikkat edilmesi ile rahatlama görülür. İleri durumlarda ise kaslardaki erimeyi engellemek amacıyla ameliyat ile siniri rahatlatmak gerekebilmektedir. 

 

IMG_4185_edited.jpg
Çapa-sinir sıkışma
bottom of page