top of page

Uzuv kopmaları - Amputasyon

Sanayi ve trafik kazalarının artması uzuv kopması-amputasyon gibi ağır yaralanmaların sıklığını arttırmaktadır. Amputasyon parmak ucu kadar minik bir seviyeden, bir parmağın, elin/ayağın hatta kolun/bacağın koptuğu yüksek seviyelere kadar farklı şiddette görülebilir. Amputasyon seviyesi yükseldikçe kişinin hem hayati riski artacak hem de sonrasında daha ağır sakatlıkla karşılaşacaktır.

Kopan parçanın tekrar vücuda dikilmesi işlemine replantasyon denir. Replantasyon oldukça uzun bir eğitim süresi ve tecrübe gerektiren, mikrocerrahi yönteminin yanında ortopedik girişimlere de hakim el cerrahisi uzmanları tarafından uygulanan bir işlemdir. Ameliyat yapılacak merkeze, uygun biçim ve sürede nakledilmiş hasta ve kopan parça replantasyona uygunlukları açısından el cerrahisi uzmanı tarafından değerlendirilir. Bazı durumlarda kopan parça replantasyona elverişli değilken, bazen de hastanın genel tıbbi durumu ameliyata izin vermeyebilir. Bazı durumlarda ise replantasyon yapılsa bile kopan parça yaşamayabilir. Her ne nedenle olursa olsun vücuttaki eksikliğin neden olduğu fonksiyon kayıpları başka girişimler (örneğin kemik uzatma, cilt, kas veya parmak nakilleri) ile giderilmeye çalışılır.

Çapa-amputasyon
bottom of page